TUNA ELEKTRİK; bünyesinde çalışan herkesin, sağlık ve güvenliğinin yanı sıra , doğal çevreninde korunmasının işin başarıya ulasmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Yaptığımız bazı işlerin; çalışanımıza, bizimle çalışan yüklenici firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız. Oluşabilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincindeyiz.


   Yukarıdaki politikamız gereği;

Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalısma izinlerine saygı gösteririz.

İş kazalarından kaynaklanan yaralanmayı, mesleki hastalık riski ve doğal çevreye verilebilecek       zararı sıfıra indirmeyi, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve atıkları en aza indirmeyi       hedefleriz.
 
İş emniyeti, mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve       eğitimi sağlarız.

Oluşabilecek acil durumları planlamak için mahalli idarelerle sürekli işbirliği yaparız.

Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.

Tüm yaralanmalar ve mesleki hastalıklar önlenebilir.

Her çalışan; yaralanma ve hastalıkları önlemek ile çevreyi korumaktan doğrudan sorumludur.

Emniyet, işin en önemli parçasıdır. Çalışanların tümü emniyetli çalişmaktan sorumludur.

HSE eğitimleri; çevreye saygılı iş ortamının yaratılmasının ve emniyetin en önemli parçasıdir.

HSE sisteminin iş sahasında uygulanıp uygulanmadığı sürekli kontrol edilir.

Emniyetle ilgili olabilecek riskler hemen tespit edilip, gerekli düzeltmeler anında yapılır.

Tüm yaralanmalar, potansiyel riskler ve emniyetsiz durumlar titizlikle araştırılır ve raporlanır.

HSE programının başarıya ulaşmasının en kritik elemanı INSAN'dir.

© 2006-2007 Tuna Elektrik Limited Şirketi.